کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله, مطالعات, برنامه فیزیکی, پلان, نرم افزار معماری, آموزش, سه بعدی

Motaleat-Memariبه روز شده در : ۹۶/۰۵/۳۰

(بیشتر…)

48-12

فهرست مطالب

مقدمه۱

فصل اول

-۱-۱تعریف موضوع طراحی

۱–۲ تعریف مکان طرح :

-۳-۱ تعریف متولی و مجری طرح

-۱-۳-۱خلاصه ای از عملکرد قطار شهری اهواز

-۲-۳-۱ مطالعات فاز صفر قطار شهری اهواز :

-۳-۳-۱مطالعات فاز یک قطار شهری اهواز :

-۴-۳-۱تهیه اسناد طرح و ساخت (EPC)

-۵-۳-۱مطالعات نقشه برداری

-۶-۳-۱مطالعات ژئوتکنیک :

-۷-۳-۱مطالعات نحوه استقرار خط :

۱-۴- دلایل روگذر بودن ایستگاه زرگان

 

فصل دوم

۲-۱- معرفی سیستم مترو :

۲-۲) تاثیرات و ویژگی های سیستم مترو:

۲-۳) تاریخچه مترو:

۲-۴) شناخت اجزاء سیستم مترو:

الف) شبکه راه آهن:

ب) قطار

ج) ایستگاه:

۲-۵-تاریخچه ای از ایستگاه ها:

۲-۶- مبانی طراحی ایستگاه:

۲-۷-شناخت ویژگی های عمومی ایستگاه ها:

۲-۸- فلسفه طراحی:

۲-۹- اهداف طراحی ایستگاه ها:

۲-۱۰- ایستگاه به عنوان نشانه ای از شهر:

۲-۱۱- سازه در ایستگاه ها :

۲-۱۲- ایستگاه ها و شهر سازی:

۲-۱۳- ایستگاه و تاثیرات محیطی شامل:

۲-۱۴- انتخاب بستر طراحی : عوامل زیر را در برمی گیرد

۲-۱۵- ایستگاه المانی جدید در شهر سازی:

۲-۱۶- ایستگاه ها و و طراحی شهری

۲-۱۷- انواع ایستگاه ها:

 

فصل سوم :

۳-۱- عوامل موثر در فرم گیری یک ایستگاه قطار شهری

۳-۱-۱- تراکم ایستگاه:

۳-۱-۲ مشخصات فنی قطار:

۳-۱-۳- مدت توقف در ایستگاه:

۳-۱-۴- مدت زمان بین دو حرکت متوالی:

۳-۱-۵- نحوه جایگزینی و وضعیت قرارگیری ایستگاهها نسبت به سطح گذر:

۳-۱-۶- قوانین و استانداردها:

– مشخصات فضاهای مختلف یک ایستگاه

۳-۲- فضاهای که مستقیماً در رابطه با مسافران است

۳-۲-۱- ورودیها و خروجیها

۳-۲-۲ پله ها:

۳-۲-۳- راهروها:

۳-۲-۴- سالن اصلی

۳-۲-۵-سکوها:

۳-۳-عوامل موثر در طراحی ایستگاهها (معیارهای اصلی در طراحی):

۳-۳-۱- بارگذاری جمعیتی- بار ترافیکی ایستگاه‌ها:

۳-۳-۲-مشخصات اتوماسیون:

۳-۳-۳-مشخصات طراحی هندسی خط (ارتفاع خط پروژه):

۳-۴-تقسیم بندی ایستگاهها از نظر شرائط هندسی معابر

و تقاطع‌های شهری (طرح تفصیلی):

۳-۵-مراحل مطالعاتی برای طراحی ایستگاهها:

۳-۶-مکان‌یابی ایستگاهها:

۳-۷-طراحی ایستگاهها :

۳-۷-۱-معیارها مدنظر در طراحی ورودی و خروجی ایستگاهها

۳-۷-۲-ورودی ها و خروجی ها به سکوها :

۳-۷-۳-فضای عمومی یا سالن اصلی

۳-۸-روابط بین فضاهای مختلف ، تراکم و ابعاد و اندازه آنها :

۳-۹-مسیر و محل های حرکتی و توقف :

۳-۱۰-محاسبات ورودی و خروجی اصلی :

۳-۱۱-محاسبه پله ها :

۳-۱۲-محاسبه راهروها :

۳-۱۳-محاسبه دروازه (ورودی و خروجی):

۳-۱۴-محاسبه فضای مکث و انتخاب مسیر (فضای کنترل شده):

۳-۱۵-محاسبه فضاهای اداری:

۳-۱۶-محاسبه سکوها

۳-۱۷-سطوح مربوط به فضاهای تاسیاتی ویژه (UPS- LPS- TPS سیگنالینگ- مخابرات):

۳-۱۸-اطفاء حریق

۳-۱۹-ضوابط تاسیسات الکتریکی ایستگاهها:

۳-۱۹-۱-سیستم روشنائی:

۳-۱۹-۲-نوع و مشخصات چراغ‌ها:

۳-۱۹-۳-حفاظت و کلیدهای کنترل روشنائی:

۳-۱۹-۴-روشنائی ایمنی:

۳-۱۹-۵-لوله کشی و سیم کشی چراغ ها :

۳-۱۹-۸-سیستم برق رسانی و تابلوهای برق :

۳-۱۹-۷-ارتفاع نصب پریزها به شرح ذیل می باشد :

۳-۱۹-۶-پریزهای برق :

۳-۱۹-۹-تابلوهای برق فشار ضعیف :

۳-۱۹-۱۰-تابلوی اصلی روشنائی :

۳-۱۹-۱۱-تابلوهای فرعی روشنائی :

۳-۱۹-۱۲-تابلوی DEWATERING POST :

۳-۱۹-۱۳-کابل کشی ها :

۳-۱۹-۱۴-مصارف برق :

۳-۱۹-۱۵-سیستم زمین و صاعقه گیر:

۳-۲۰-سیستم اعلام حریق:

۳-۲۵-استانداردها و ضوابط:

۳-۲۱-سیستم تلفن:

۳-۲۲-سیستم صوت:

۳-۲۳-سیستم تلویزیون مدار بسته:

۳-۲۴-سیستم ساعت مرکزی:

۳-۲۵-استانداردها و ضوابط:

۳-۲۶-ضوابط و مبانی سازه و ژنوتکنیک:

۳-۲۶-۱-بارهای وارده بر ایستگاهها:

۳-۲۶-۲-سایر بارها:

۳-۲۷-ایستگاه مترو واترلو

۳-۲۸-ایستگاه مترو لیون

۳-۲۹-ایستگاه مترو گلشهر،کرج

 

فصل چهارم

-۱-۴ موقعیت خوزستان

-۲-۴موقعیت شهرستان

۴–۳ وجه تسمیه

-۴-۴مطالعات جغرافیایی

-۱-۴-۴ زمین‌شناسی

-۵-۴مطالعات جمعیتی

-۶-۴مطالعات اقـلیمی

-۱-۶-۴ تابش آفتاب :

-۲-۶-۴زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی

-۳-۶-۴دما :

-۴-۶-۴رطوبت نسبی

-۵-۶-۴باد

-۶-۶-۴بارندگی

-۷-۶-۴بارشهای جوی :

-۸-۶-۴درجـه حـرارت

-۹-۶-۴روزهای یخبندان

-۱۰-۶-۴فشار هوا

-۱۱-۶-۴میزان وضوح دید

-۷-۴اقلیم و انسان

-۱-۷-۴تعادل حرارتی بین انسان و محیط

-۲-۷-۴تاثیر دمای هوا بر انسان

۴-۳-۷-تاثیر رطوبت هوا بر انسان

-۴-۷-۴منطقه آسایش

-۸-۴اقلیم و ساختمان

-۱-۸-۴تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان

-۲-۸-۴تاثیر تابش آفتاب برسطوح ساختمان

-۳-۸-۴تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی ساختمان

-۴-۸-۴تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان

-۵-۸-۴جلوگیری از تابش

-۶-۸-۴تاثیر رطوبت بر ساختمان

-۷-۸-۴راه های نفوذ رطوبت به ساختمان

-۸-۸-۴تاثیر باد بر ساختمان

-۹-۴نتیجه گیری

-۱۰-۴مطالعات تاریخی

-۱۱-۴گسترش شهر اهواز

-۱۲-۴شبکه کاربری دسترسی به اراضی بافت شناسی

-۱۳-۴ویژگیهای معماری بومی :

-۱-۱۳-۴نمونه‌هایی از معماری آجری اهواز

۴-۱۴-شناخت وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی سایت مورد نظر:

-۱۴-۴۱- نقشه موقعیت سایت در اهواز

-۱۴-۴۲-نقشه کوریدورهای پیش بینی شده برای قطار شهری اهواز

-۱۴-۴۳-نقشه مسیر خط ۲ قطارشهری اهواز:

-۱۴-۴۴-نقشه مسیر ریل در حوزه ایستگاه شماره ۱

و موقعیت آن نسبت به ایستگاه بعدی و دپو

۴-۱۴-۴-مقطعی از مسیر روگذر ریل و بلوار پاسداران تاایستگاه زرگان

-۱۴-۴۵- نقشه موقعیت و کاربری های اطراف سایت

۴-۱۴-۶-نقشه شبکه معابر اطراف سایت

۴-۱۴-۷-تصاویری از سایت و اطراف آن :

۴-۱۵- ساختار اقتصادی و اجتماعی

۴-۱۵-۱- دگرگونیهای جمعیتی

۴-۱۵-۲- مهاجرت

۴-۱۵-۳- ساختار سنی و ترکیب جمعیت :

۴-۱۵-۴-ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی و پیش بینی آتی جمعیت شهر اهواز

۴-۱۶-ترافیک :

۴-۱۶-۱- بخش (۱) :

۴-۱۶-۲-بخش (۲)

۴-۱۶-۳-بخش (۳) :

۴-۱۶-۴-بخش (۴) :

۴-۱۶-۵-بخش ( ۵) :

۴-۱۶-۶-بخش ( ۶ ) :

۴-۱۶-۷-بخش ( ۷ )

۴-۱۶-۸-بخش (۸ ) :

۴-۱۶-۹-بخش ( ۹ )

۴-۱۶-۱۰-بخش ( ۱۰ )

۴-۱۷-مقررات ترافیک و مدیریت بهره برداری

۴-۱۷-۱- ترافیک وسایط نقبیه ریلی L.R.T :

۴-۱۷-۲- ترافیک سایر وسایط نقلیه :

۴-۱۸-عبور و مرور عابران پیاده

 

فصل پنجم

۵-۱- تجزیه وتحلیل سایت پروزه

۵-۱-۱- راهکارهای اقلیمی :

۵-۲-کاربری های اطراف :

۵-۲-۱-کاربری های صنعتی :

۵-۲-۲- کاربری های مسکونی :

۵-۲-۳- کاربری های تجاری :

۵-۳- دسترسی ها ومعابر :

۵-۳-۱- معابر درجه ۱ :

۵-۳-۲- معابر درجه ۲ :

۵-۳-۳- معابر درجه ۳

۶-۳- لکه گذاری وجانمایی فضا های کلی در سایت

۶-۴-انتخاب فرم:

 

فصل ششم

۶-۱ شکل ، کارکرد و معنا در طرح ایستگاه ها:

۶-۲ نقش ایستگاه در سیما و کالبد شهر

۶-۲-۱ خطوط عبور قطار

۶-۲-۲- تاثیرات ایستگاه ها بر کالبد شهر

۶-۳-نقش اجتماعی ایستگاه

۶-۴- نقش فرهنگی ایستگاه مترو

۶-۵-حرکت در معماری

۶-۵-۱-حرکت و پویایی در ایستگاه های ریلی

۶-۶- بخشهای مختلف مجموعه و برنامه فیزیکی

۶-۶-۱- بخش ایستگاه مترو

جداول ۶ – ۱ برنامه فیزیکی بخش ایستگاه

جدول ۴-۴. سطح کلی بخش‌های مختلف مجموعه

۶-۷-معرفی طرح :

۶-۷-۱ سازه :

۶-۷-۲ تاسیسات :

ads
adsads

کرمانشاه تسلیت