بروزرسانی
۹۴/۰۴/۱۱
ارسالی توسط
مرکز توریستی تفریحی فرهنگی فوق العاده زیبا">

مرکز توریستی تفریحی فرهنگی

مرکز توریستی تفریحی فرهنگی فوق العاده زیبا با در نظرگرفتنه کلیه فظاهای مورد نیاز در پلان

فایل مربوطه اتوکد میباشد و دارای نقشه های زیر میباشد

پلان ها

۳ نما

۳ برش

 

بدون دیدگاه
دیدگاهی ارسال نشده است !