کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله, مطالعات, برنامه فیزیکی, پلان, نرم افزار معماری, آموزش, سه بعدی

تمامی فایل ها به صورت اتوکد می باشد.

خرید آنلاین با تخفیف ویژه

48-12

فهرست مطالب

مقدمه۱

فصل اول

-۱-۱تعریف موضوع طراحی

۱–۲ تعریف مکان طرح :

-۳-۱ تعریف متولی و مجری طرح

-۱-۳-۱خلاصه ای از عملکرد قطار شهری اهواز

-۲-۳-۱ مطالعات فاز صفر قطار شهری اهواز :

-۳-۳-۱مطالعات فاز یک قطار شهری اهواز :

-۴-۳-۱تهیه اسناد طرح و ساخت (EPC)

-۵-۳-۱مطالعات نقشه برداری

-۶-۳-۱مطالعات ژئوتکنیک :

-۷-۳-۱مطالعات نحوه استقرار خط :

۱-۴- دلایل روگذر بودن ایستگاه زرگان

 

فصل دوم

۲-۱- معرفی سیستم مترو :

۲-۲) تاثیرات و ویژگی های سیستم مترو:

۲-۳) تاریخچه مترو:

۲-۴) شناخت اجزاء سیستم مترو:

الف) شبکه راه آهن:

ب) قطار

ج) ایستگاه:

۲-۵-تاریخچه ای از ایستگاه ها:

۲-۶- مبانی طراحی ایستگاه:

۲-۷-شناخت ویژگی های عمومی ایستگاه ها:

۲-۸- فلسفه طراحی:

۲-۹- اهداف طراحی ایستگاه ها:

۲-۱۰- ایستگاه به عنوان نشانه ای از شهر:

۲-۱۱- سازه در ایستگاه ها :

۲-۱۲- ایستگاه ها و شهر سازی:

۲-۱۳- ایستگاه و تاثیرات محیطی شامل:

۲-۱۴- انتخاب بستر طراحی : عوامل زیر را در برمی گیرد

۲-۱۵- ایستگاه المانی جدید در شهر سازی:

۲-۱۶- ایستگاه ها و و طراحی شهری

۲-۱۷- انواع ایستگاه ها:

 

فصل سوم :

۳-۱- عوامل موثر در فرم گیری یک ایستگاه قطار شهری

۳-۱-۱- تراکم ایستگاه:

۳-۱-۲ مشخصات فنی قطار:

۳-۱-۳- مدت توقف در ایستگاه:

۳-۱-۴- مدت زمان بین دو حرکت متوالی:

۳-۱-۵- نحوه جایگزینی و وضعیت قرارگیری ایستگاهها نسبت به سطح گذر:

۳-۱-۶- قوانین و استانداردها:

– مشخصات فضاهای مختلف یک ایستگاه

۳-۲- فضاهای که مستقیماً در رابطه با مسافران است

۳-۲-۱- ورودیها و خروجیها

۳-۲-۲ پله ها:

۳-۲-۳- راهروها:

۳-۲-۴- سالن اصلی

۳-۲-۵-سکوها:

۳-۳-عوامل موثر در طراحی ایستگاهها (معیارهای اصلی در طراحی):

۳-۳-۱- بارگذاری جمعیتی- بار ترافیکی ایستگاه‌ها:

۳-۳-۲-مشخصات اتوماسیون:

۳-۳-۳-مشخصات طراحی هندسی خط (ارتفاع خط پروژه):

۳-۴-تقسیم بندی ایستگاهها از نظر شرائط هندسی معابر

و تقاطع‌های شهری (طرح تفصیلی):

۳-۵-مراحل مطالعاتی برای طراحی ایستگاهها:

۳-۶-مکان‌یابی ایستگاهها:

۳-۷-طراحی ایستگاهها :

۳-۷-۱-معیارها مدنظر در طراحی ورودی و خروجی ایستگاهها

۳-۷-۲-ورودی ها و خروجی ها به سکوها :

۳-۷-۳-فضای عمومی یا سالن اصلی

۳-۸-روابط بین فضاهای مختلف ، تراکم و ابعاد و اندازه آنها :

۳-۹-مسیر و محل های حرکتی و توقف :

۳-۱۰-محاسبات ورودی و خروجی اصلی :

۳-۱۱-محاسبه پله ها :

۳-۱۲-محاسبه راهروها :

۳-۱۳-محاسبه دروازه (ورودی و خروجی):

۳-۱۴-محاسبه فضای مکث و انتخاب مسیر (فضای کنترل شده):

۳-۱۵-محاسبه فضاهای اداری:

۳-۱۶-محاسبه سکوها

۳-۱۷-سطوح مربوط به فضاهای تاسیاتی ویژه (UPS- LPS- TPS سیگنالینگ- مخابرات):

۳-۱۸-اطفاء حریق

۳-۱۹-ضوابط تاسیسات الکتریکی ایستگاهها:

۳-۱۹-۱-سیستم روشنائی:

۳-۱۹-۲-نوع و مشخصات چراغ‌ها:

۳-۱۹-۳-حفاظت و کلیدهای کنترل روشنائی:

۳-۱۹-۴-روشنائی ایمنی:

۳-۱۹-۵-لوله کشی و سیم کشی چراغ ها :

۳-۱۹-۸-سیستم برق رسانی و تابلوهای برق :

۳-۱۹-۷-ارتفاع نصب پریزها به شرح ذیل می باشد :

۳-۱۹-۶-پریزهای برق :

۳-۱۹-۹-تابلوهای برق فشار ضعیف :

۳-۱۹-۱۰-تابلوی اصلی روشنائی :

۳-۱۹-۱۱-تابلوهای فرعی روشنائی :

۳-۱۹-۱۲-تابلوی DEWATERING POST :

۳-۱۹-۱۳-کابل کشی ها :

۳-۱۹-۱۴-مصارف برق :

۳-۱۹-۱۵-سیستم زمین و صاعقه گیر:

۳-۲۰-سیستم اعلام حریق:

۳-۲۵-استانداردها و ضوابط:

۳-۲۱-سیستم تلفن:

۳-۲۲-سیستم صوت:

۳-۲۳-سیستم تلویزیون مدار بسته:

۳-۲۴-سیستم ساعت مرکزی:

۳-۲۵-استانداردها و ضوابط:

۳-۲۶-ضوابط و مبانی سازه و ژنوتکنیک:

۳-۲۶-۱-بارهای وارده بر ایستگاهها:

۳-۲۶-۲-سایر بارها:

۳-۲۷-ایستگاه مترو واترلو

۳-۲۸-ایستگاه مترو لیون

۳-۲۹-ایستگاه مترو گلشهر،کرج

 

فصل چهارم

-۱-۴ موقعیت خوزستان

-۲-۴موقعیت شهرستان

۴–۳ وجه تسمیه

-۴-۴مطالعات جغرافیایی

-۱-۴-۴ زمین‌شناسی

-۵-۴مطالعات جمعیتی

-۶-۴مطالعات اقـلیمی

-۱-۶-۴ تابش آفتاب :

-۲-۶-۴زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی

-۳-۶-۴دما :

-۴-۶-۴رطوبت نسبی

-۵-۶-۴باد

-۶-۶-۴بارندگی

-۷-۶-۴بارشهای جوی :

-۸-۶-۴درجـه حـرارت

-۹-۶-۴روزهای یخبندان

-۱۰-۶-۴فشار هوا

-۱۱-۶-۴میزان وضوح دید

-۷-۴اقلیم و انسان

-۱-۷-۴تعادل حرارتی بین انسان و محیط

-۲-۷-۴تاثیر دمای هوا بر انسان

۴-۳-۷-تاثیر رطوبت هوا بر انسان

-۴-۷-۴منطقه آسایش

-۸-۴اقلیم و ساختمان

-۱-۸-۴تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان

-۲-۸-۴تاثیر تابش آفتاب برسطوح ساختمان

-۳-۸-۴تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی ساختمان

-۴-۸-۴تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان

-۵-۸-۴جلوگیری از تابش

-۶-۸-۴تاثیر رطوبت بر ساختمان

-۷-۸-۴راه های نفوذ رطوبت به ساختمان

-۸-۸-۴تاثیر باد بر ساختمان

-۹-۴نتیجه گیری

-۱۰-۴مطالعات تاریخی

-۱۱-۴گسترش شهر اهواز

-۱۲-۴شبکه کاربری دسترسی به اراضی بافت شناسی

-۱۳-۴ویژگیهای معماری بومی :

-۱-۱۳-۴نمونه‌هایی از معماری آجری اهواز

۴-۱۴-شناخت وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی سایت مورد نظر:

-۱۴-۴۱- نقشه موقعیت سایت در اهواز

-۱۴-۴۲-نقشه کوریدورهای پیش بینی شده برای قطار شهری اهواز

-۱۴-۴۳-نقشه مسیر خط ۲ قطارشهری اهواز:

-۱۴-۴۴-نقشه مسیر ریل در حوزه ایستگاه شماره ۱

و موقعیت آن نسبت به ایستگاه بعدی و دپو

۴-۱۴-۴-مقطعی از مسیر روگذر ریل و بلوار پاسداران تاایستگاه زرگان

-۱۴-۴۵- نقشه موقعیت و کاربری های اطراف سایت

۴-۱۴-۶-نقشه شبکه معابر اطراف سایت

۴-۱۴-۷-تصاویری از سایت و اطراف آن :

۴-۱۵- ساختار اقتصادی و اجتماعی

۴-۱۵-۱- دگرگونیهای جمعیتی

۴-۱۵-۲- مهاجرت

۴-۱۵-۳- ساختار سنی و ترکیب جمعیت :

۴-۱۵-۴-ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی و پیش بینی آتی جمعیت شهر اهواز

۴-۱۶-ترافیک :

۴-۱۶-۱- بخش (۱) :

۴-۱۶-۲-بخش (۲)

۴-۱۶-۳-بخش (۳) :

۴-۱۶-۴-بخش (۴) :

۴-۱۶-۵-بخش ( ۵) :

۴-۱۶-۶-بخش ( ۶ ) :

۴-۱۶-۷-بخش ( ۷ )

۴-۱۶-۸-بخش (۸ ) :

۴-۱۶-۹-بخش ( ۹ )

۴-۱۶-۱۰-بخش ( ۱۰ )

۴-۱۷-مقررات ترافیک و مدیریت بهره برداری

۴-۱۷-۱- ترافیک وسایط نقبیه ریلی L.R.T :

۴-۱۷-۲- ترافیک سایر وسایط نقلیه :

۴-۱۸-عبور و مرور عابران پیاده

 

فصل پنجم

۵-۱- تجزیه وتحلیل سایت پروزه

۵-۱-۱- راهکارهای اقلیمی :

۵-۲-کاربری های اطراف :

۵-۲-۱-کاربری های صنعتی :

۵-۲-۲- کاربری های مسکونی :

۵-۲-۳- کاربری های تجاری :

۵-۳- دسترسی ها ومعابر :

۵-۳-۱- معابر درجه ۱ :

۵-۳-۲- معابر درجه ۲ :

۵-۳-۳- معابر درجه ۳

۶-۳- لکه گذاری وجانمایی فضا های کلی در سایت

۶-۴-انتخاب فرم:

 

فصل ششم

۶-۱ شکل ، کارکرد و معنا در طرح ایستگاه ها:

۶-۲ نقش ایستگاه در سیما و کالبد شهر

۶-۲-۱ خطوط عبور قطار

۶-۲-۲- تاثیرات ایستگاه ها بر کالبد شهر

۶-۳-نقش اجتماعی ایستگاه

۶-۴- نقش فرهنگی ایستگاه مترو

۶-۵-حرکت در معماری

۶-۵-۱-حرکت و پویایی در ایستگاه های ریلی

۶-۶- بخشهای مختلف مجموعه و برنامه فیزیکی

۶-۶-۱- بخش ایستگاه مترو

جداول ۶ – ۱ برنامه فیزیکی بخش ایستگاه

جدول ۴-۴. سطح کلی بخش‌های مختلف مجموعه

۶-۷-معرفی طرح :

۶-۷-۱ سازه :

۶-۷-۲ تاسیسات :

دانـــــلود

  • 360 بازدید

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

adsads